Dovoz a odvoz stavebního materiálu nebo suti včetně uložení suti na skládku Tatrou

Zajistíme Vám zemní práce všeho druhu:

  • skrývku a rozprostření ornice
  • výkopy a zásypy základů
  • výkop a zásyp přípojek inženýrských sítí (elektropřípojky, vodovod, plyn, dešťová kanalizace, vsaky, kanalizace splašková, drenáže, propustky, protlaky)
  • výkop, uložení a zásyp žumpy, ČOV, tepelné čerpadla
  • zpevnění příjezdových komunikací, provádění chodníků a cest
  • terénní úpravy před započetím i po dokončení stavby
  • demolice menších staveb
  • obkopání a zásypy objektů