Zhotovení zateplení EPS RD Kunětice a fasáda Weber

Jedním z důvodů zateplování fasád je rozhodně důvod ekonomický.

Díky zateplení domu můžete uspořit 30 – 60% nákladů na vytápění. Zároveň se sníží provozní výkon topné soustavy a déle vydrží. Prodloužíte tak tedy životnost nejen topné soustavy, ale zároveň fasády samotné.

VYSOKÁ OCHRANA STAVBY A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Zateplená konstrukce domu daleko lépe odolává vlivům povětrnosti. Eliminují se tepelné mosty, snižují rizika kondenzace, zvyšuje se tepelná pohoda a omezuje se vznik plísní.

ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Potřeba snížit energetickou náročnost budov vznikla nejen díky rostoucí ceně energií, ale hlavně díky ekologické zátěži, která je s výrobou energie spojena. Weber zná environmentální stopu svých výrobků a při hledání inovativních řešení zateplovacích systémů je problematika dopadu na životní prostředí velmi důležitým faktorem.