O firmě

Základní informace

Historie firmy se začala psát rokem 1998, kdy bylo založeno sdružení DUMIT, zaměřené na podnikání ve stavebnictví. Jednalo se o jednu z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu.

Rok 2008 se stal velice významným z důvodu transformace na společnost s ručením omezeným, na DUMIT+ s.r.o., společně s posílením obchodní pozice a přílivem kapitálu potřebného pro další rozvoj firmy.

V letech 2009 – 2012 firma DUMIT+ s.r.o. realizovala pro firmu BAHAL ČR a.s. kompletní stavby nízkoenergetických a pasivních rodinných domů na bázi lehkého ocelového skeletu. Od roku 2013 firma DUMIT+ s.r.o. zakládá projekční činnost a zaměřuje se na výstavbu nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb.

Činnost společnosti byla a je založena na kvalitní práci dělníků, která je podporována motivující konkurenční atmosférou, a samozřejmě i na kvalifikované technické podpoře a profesionálním řízení managementu. Společnost zajišťuje většinu svých staveb jako generální dodavatel. Stavební práce zajišťuje vlastními kapacitami (a to již od přípravných prací – zpracování dokumentace, zajištění stavebního povolení atd.), vlastní realizací prací HSV, PSV, montáží, až po finální předání díla zákazníkovi a vlastní kolaudací.

Vysoká odborná úroveň je v duchu systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2009ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008.

Zásady společnosti DUMIT+ s. r. o.:

  • Naší prioritou je odvádět kvalitní práci za odpovídající ceny.
  • Zakládáme si na vysoké kvalitě a odbornosti prováděných služeb.
  • Rozšiřujeme nabídku našich produktů podle požadavků našich zákazníků.
  • Preferujeme individuální přístup, každá zakázka je pro nás jedinečná.
  • Usilujeme o maximální spokojenost zákazníků.
  • Při specifické zakázce spolupracuje pouze s osvědčenými firmami.
  • Dodržujeme smluvní termíny a dohodnuté ceny.
  • Zvyšujeme kvalifikaci pracovníků firmy.

Mám zájem o bližší INFORMACE