Výstavba dřevostavby RD v Pardubicích včetně zemních úprav

Dřevěný dům, dřevostavba – termín dnes natolik rozšířený, že nenechává nikoho na pochybách, jaký druh materiálu se v plášti domu skrývá. Přesto bychom se mohli dohadovat o drobných nuancích – zatímco dřevěným domem označíme bez váhání srub či roubenku někde v horách, za dřevostavbu můžeme považovat i stavbu, která má sice nosnou konstrukci dřevěnou, ale ve skladbě jejích stěn najdeme i materiály, které už se dřevem nemají nic společného.

V našem zeměpisném pásmu se jako jeden z prvních stavebních materiálů používalo dřevo. Dochované nálezy z doby osidlování našeho území dokumentují, že dřevo se používalo pro stavby srubové, kůlové, palisádové domy a zemnice nebo podzemnice. Největší rozmach v současnosti zažívají sloupkové dřevostavby (rámové, sendvičové). Dokazují to statistiky Českého statistického úřadu, podle nichž stoupl podíl dřevostaveb na trhu rodinných domů z jednoho procenta v roce 1999 až na současných cca 15 %, ročně se staví už přes 2000 domů na bázi dřeva. Z konstrukčního hlediska se nejvíce staví lehký rámový skelet – přes 80 % všech dřevostaveb, z toho panelové dřevostavby o třetinu vedou v počtu postavených domů nad staveništní montáží.