Přístavba rodinného domu Sezemice

Projekt řeší přístavbu k  rodinnému domu , přízemní plocha se tím zvětší o 25 m2. Umístění bazénu s vlastní technologií v šachtě vč. okolních zpevněných ploch. Bazén plochy 15m2, zpevněná plocha 37,5 m2.

Veškeré nosné zdivo je navrženo v systému Porotherm 30T Profi P8. Překlady nad otvory jsou řešeny pomocí ocelových nosníků .Čelní stěna přístavby je navržena jako prosklená. Střední část bude dvoukřídlá do stran posuvná. Obě krajní části budou řešeny jako požární předěl s fixním zasklením s odolností dle PBŘ. Přesné řešení výplní bude podrobně řešeno dle vybraného dodavatele.

Jsou předpokládány hliníkové rámy  s fixním zasklením v krajních pozicích a hliníkový systém posuvných dvoukřídlých dveří na střední pozici. Dodavatel například firma Velux a její systém ACFP 090120 0073QV 07BM02KE s nesystémovým řešením napojení konstrukcí.  Výplně sloužící jako protipožární předěl jsou kotveny k ocelovým sloupkům s protipožárním obkladem.     V rovině střechy bude proveden hliníkový světlík (např.Velux) dělený na čtyři křídla z čehož dvě prostřední budou otevíravá (variantně způsob otevírání elektrickým pohonem).