Zateplení bytového domu v Pardubicích

Zateplení fasády je uceleným souborem činností, které na sebe navazují a společně tvoří zateplovací systém.

Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát představuje u běžného rodinného domu cca 30 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší.

Náklady na vytápění lze ale zateplením snížit až na desetinu. Kromě optimální tloušťky izolace se musí správně navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a vybrat vhodný zdroj tepla. To nám zajistí úspory nákladů na vytápění po celou dobu života našeho domu, a to v případě novostavby či rekonstrukce.

Zateplení je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést kontaktní zateplovací systém z vnější strany, měli bychom toho využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Nejčastěji se do kontaktních zateplovacích systémů používají izolační desky z bílého pěnového polystyrenu EPS 70F nebo šedý polystyren s výrazně lepším izolačním účinkem, přibližně o 20 % EPS GreyWall). Při stejné tloušťce izolace tak dosáhnete ještě lepšího účinku tj. vyšších úspor. 

Alternativou k použití polystyrenu mohou být desky z kamenné vlny. Izolační desky z minerálních vláken se obvykle používají až od výšky 300 mm od terénu, do nižších výšek až do hloubky 3 000 mm pod terénem musíme použít materiál odolný vůči vodě – extrudovaný nebo perimetrický polystyren  EPS SOKL 3000. Nejčastěji se na fasádu používají desky s podélnou orientací vláken, například  TF PROFI. Tyto izolační desky se dodávají v rozpětí tlouštěk 30 – 300 mm. Jednoduše se řežou, lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny. 

Pro omítání zateplení fasády doporučujeme zvolit tenkovrstvou pastovitou omítku. Dle požadovaných vlastností a cenových možností zvolte akrylátovou, silikátovou, silikonovou nebo speciální omítku. Vyrábí se v různých zrnitostech. Pro použití na zateplení musí být minimální zrnitost 1,5 mm.Pokud fasádní omítku aplikujete klasicky hladítkem, nanášejte ji jedním tahem bez přerušování. V opačném případě byste měli povrch nejednotný. Pro natažení základní vrstvy se vždy používá hladítko nerezové. Nanesenou omítku zarovnejte stržením přebytečné vrstvy a důkladně vyhlaďte.Doba schnutí / vrstva: Při 200C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je omítka po 24 hodinách povrchově suchá. Proschlá je po 2 až 3 dnech. Požadavky na podklad: Podklad musí být suchý nosný pevný a dostatečně vyzrálý – zbaven všech nečistot, mastnoty, výkvětů, starých nesoudržných nátěrů a prachových částic.