Služby

INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST

  • Zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • Konzultace postupu zajištění projektového záměru k realizaci s investorem
  • Komunikace se stavebními úřady
  • Komunikace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • Celková koordinace projekčních prací
  • Zajištění podání žádostí o dotace z různých dotačních programů např.zalená úsporám, kotlíková dotace a podobně
  • Zajištění dozorování staveb – autorský dozor projektanta, technický dozor investora

Své aktivity směřujeme do oblastí staveb pro bydlení a rekreaci (individuální rodinné domy, řadové domy, penziony, rekreační chaty) dále pak staveb pro komerci a služby (drobné průmyslové a skladové objekty).

Pro výše uvedené typy staveb nabízíme komplexní péči od návrhu, zpracování dokumentace, stavební povolení až po realizační dokumentaci a také dílčí úkoly související se zabezpečením stavebního díla, možné doporučení o vhodnosti daných materiálů

GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVEB

Jako generální dodavatel staveb se již od roku 2008 specializuje na generální dodávky staveb a komplexní servis pro stavební investory v oblastech výstavby rodinných domů, komerčních staveb menších skladových prostor. Pracovníci společnosti vynikají vysokou odborností

RODINNÉ DOMY NA KLÍČ

Naším cílem je projektovat a stavět kvalitní nízkoenergetické nebo pasivní rodinné domy s nízkou spotřebou energií za přijatelné ceny. Kromě typových domů nabízíme také domy podle individuálních požadavků. Při návrhu domu i výstavbě klademe důraz na kvalitu.  Základem jsou vždy stavební materiály, přesné technologické postupy a zkušení řemeslníci.

NÍZKOENERGETICKÉ DOMY

Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok.[1] Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“. Cirkulace vzduchu může být i řízená a využívat případně rekuperaci tepla.

PASIVNÍ DOMY

Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

Méně přísná kritéria úspor energií na provoz, která předcházela standardu pasivního domu, platí pro nízkoenergetický dům. Technologiemi zdokonalenou variantou pasivního domu je energeticky nulový dům, dům který své energetické potřeby plně saturuje z místních zdrojů.

DŘEVOSTAVBY

Dřevostavba je budova, při jejíž stavbě bylo z velké části použito dřevo. Moderní dřevostavby jsou označovány jako ekologické domy. Nové technologie výstavby a zateplení snižují náklady na vytápění.Výhoda – rychlá výstavby , 3-5 měsíců na klíč

STAVEBNÍ PRÁCE

Zabýváme stavebními pracemi na míru, ať už jde o opravy a rekonstrukce,přestavby, výstavby domů nebo drobnější činnosti, jako jsou půdní vestavby, bytové jádra. Při práci vždy používáme jen ověřené moderní materiály, které se postarají o dlouhou trvanlivost výsledku, a nejefektivnější pracovní postupy.

Vizualizace

Vizualizací se rozumí zobrazování skutečnosti, jejichž výsledky jsou znázorněny vnímané prostřednictvím zrakových receptorů. Vizualizace úzce souvisí s uplatňováním zásady názornosti.