Inženýrská a projekční činnost

  • Zajištění schvalovacích dokladů – od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • Konzultace postupu zajištění projektového záměru k realizaci s investorem
  • Komunikace se stavebními úřady
  • Komunikace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • Celková koordinace projekčních prací
  • Zajištění podání žádostí o dotace z různých dotačních programů např.zalená úsporám, kotlíková dotace a podobně
  • Zajištění dozorování staveb – autorský dozor projektanta, technický dozor investora

 

Své aktivity směřujeme do oblastí staveb pro bydlení a rekreaci (individuální rodinné domy, řadové domy, penziony, rekreační chaty) dále pak staveb pro komerci a služby (drobné průmyslové a skladové objekty).

Pro výše uvedené typy staveb nabízíme komplexní péči od návrhu, zpracování dokumentace, stavební povolení až po realizační dokumentaci a také dílčí úkoly související se zabezpečením stavebního díla, možné doporučení o vhodnosti daných materiálů