Zateplení RD a nová fasáda

Rekonstrukce fasády je v dnešní době velice častý jev, který je podporován různými státními granty, jako je např. grant zelená úsporám. Jedná se totiž o velice nákladnou investici, při které se rapidně zvýší celková cena starého domu. Lidé často v touze ušetřit co nejvíce peněz nadělají více škody, než užitku.

Zateplení domu je téma, které bývá v souvislosti s rekonstrukcemi často skloňované. Před tím, než se pustíme do zateplování, je nutné se zamyslet, zda je zateplování fasády opravdu nutné. Často je s ním spojeno mnoho vedlejších faktorů, které se neberou v potaz. Montáž venkovního zateplení zpravidla absolutně zničí proporce a architektonické detaily fasády, pakliže se špatně navrhne dimenze tepelné izolace, tak může docházet ke kondenzaci vody, vzniku plísní a celkovému zvýšení vlhkosti v domu. Protože se dům uzavře do nepropustné obálky z ropného produktu (polystyren), tak zdivo ztratí schopnost „dýchat“ a v budově se hromadí škodlivé látky. Má to za následek výskyt radonu- radioaktivního plynu, který z neprodyšných prostor (pokud se málo větrá) uniká daleko pomaleji.

Zajímavým řešením může být částečná tepelná izolace pouze na stěnách, které jsou obráceny k severu. U návrhu tepelné izolace je nutné dbát na správné odhalení problémových míst, kde nám z domu uniká nejvíce tepla. Bývá to oblast kolem okenních a dveřních otvorů, oblast ztužujícího železobetonového věnce, místa kolem konstrukcí, které pronikají z interiéru do exteriéru (vazné trámy, balkonové konstrukce apod.). Avšak zdaleka k největším tepelným ztrátám u budovy dochází v oblasti střešní konstrukce.

Je nutné mít na mysli, že minerální tepelné izolace jsou zpravidla nasákavé, a tudíž nevhodné pro kontakt se zeminou. Proto se v oblasti soklu používá speciální extrudovaný polystyren, který je vhodný umístit tak, aby zateploval základ v zemi a zároveň byl cca 500 mm nad terénem. Ochrání tedy dům před odstřikující vodou nebo před tajícím sněhem.