Zateplení staršího RD a nová fasáda

Staré domy se dříve stavěly z dostupných zdících materiálů, a to z plných cihel, škvárobetonu, CDm cihelných bloků, plynosilikátových tvárnic, nepálených cihel (vepřáků, kotovic) nebo kamene. Tepelně izolační vlastnosti takového zdiva jsou minimální a často jsou tyto staré domy poškozeny vzlínající vlhkostí od základů, která narušuje kvalitní bydlení v takto postaveném domě. Po výměně oken za nové plastové a částečném utěsnění domu se proto často u nezateplených starých domů objevují na vnitřní straně zdiva v podzimním, zimním a jarním období plísně, které mají neblahý vliv na kvalitu bydlení.

Důvodů proč se plísně u nezateplených starých domů vyskytují je hned několik:

  • utěsnění otvorových prvků novými okny
  • zvýšená vlhkost vzduchu v domě
  • přetopená místnost nad 22°C
  • nedostatečné větrání a cirkulace vzduchu kolem stěn kde nejsou radiátory
  • prochladnutá nezateplená stěna v zimním období, na které se teplý vzduch při vnitřním povrchu zdiva srazí se studenou stěnou a následně zkondenzuje ve vodu
  • následně se vytvoří vlhké fleky v oblastech vnitřních rohů, u podlah v oblasti věnců a překladů
  • tyto místa pak jsou oblíbeným místem plísní, které mají ideální prostředí pro svůj růst

Zdivo z plných cihel, škvárobetonu, CDm cihelných bloků, škvárobetonu, plynosilikátu nebo kamene má velmi dobrou akumulační schopnost a dokáže tak velmi rychle pojmout, jak teplý tak studený vzduch ze svého okolí. Proto, když není toto staré zdivo zatepleno, akumuluje do sebe v zimním období chlad a v létě horký vzduch a místnost je tak zase přehřívaná.

Dříve tyto domy nebyly zateplovány a to z důvodu neznalosti dnešních technologií, energetická náročnost domu nebyla tak vysoká, energetické normy pro návrh staveb neměly takové požadavky na tepelnou ochranu staveb, přirozená cirkulace vzduchu netěsnostmi staveb, menší nároky na kvalitu bydlení a úsporu nákladů na vytápění a spoustu dalších….

S ohledem na výše uvedené vlastnosti starého cihelného, škvárobetonového, kamenného zdiva je samozřejmostí správný návrh skladby dodatečného zateplení s ohledem na vlhkostní poměry ve zdivu, jeho tloušťku a typ zdiva.