Výstavba nového RD v Bělči nad Orlicí

Jedná se o návrh novostavby jednopodlažního rodinného domu bez podsklepení se sedlovou střechou mírného spádu s vestavěnou garáží. Díky velikosti pozemku má dům velké odstupy od společných hranic pozemků, dům je umístěn v uliční čáře, vymezené stávajícími rodinnými domy. Vjezd do garáže je navržen z východní strany od komunikace. Na pozemku záměru je umístěno parkování celkem 3 osobních aut, jedno v garáži a dvě na zpevněné ploše příjezdu.
Dům je jednoduchého a tradičního půdorysného tvaru do L, sestávajícího ze dvou na sebe kolmých křídel kolem prostorné terasy s orientací k jihu a západu. Dispozice domu je rozdělena na denní část s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyňským koutem jako největším prostorem domu a klidovou ložnicovou noční část s ložnicemi a koupelnami. Mezi oběma křídly domu je navržen hlavní vstup a prostorná vestavěná garáž, na kterou navazuje zpevněná příjezdová plocha před garáží. Výška hřebene rodinného domu nepřesahuje hřebeny sedlových střech stávajících rodinných domů v okolí.

Jedná se o návrh novostavby jednopodlažního rodinného domu bez podsklepení se sedlovou střechou mírného spádu s vestavěnou garáží. Díky velikosti pozemku má dům velké odstupy od společných hranic pozemků, dům je umístěn v uliční čáře, vymezené stávajícími rodinnými domy. Vjezd do garáže je navržen z východní strany od komunikace. Na pozemku záměru je umístěno parkování celkem 3 osobních aut, jedno v garáži a dvě na zpevněné ploše příjezdu.
Dům je jednoduchého a tradičního půdorysného tvaru do L, sestávajícího ze dvou na sebe kolmých křídel kolem prostorné terasy s orientací k jihu a západu. Dispozice domu je rozdělena na denní část s obývacím pokojem, jídelnou a kuchyňským koutem jako největším prostorem domu a klidovou ložnicovou noční část s ložnicemi a koupelnami. Mezi oběma křídly domu je navržen hlavní vstup a prostorná vestavěná garáž, na kterou navazuje zpevněná příjezdová plocha před garáží. Výška hřebene rodinného domu nepřesahuje hřebeny sedlových střech stávajících rodinných domů v okolí.