Základová deska pro rodinný dům

V první řadě, je potřeba si zajistit stavební povolení ( na stavebním úřadě v místě příslušném Vašemu bydlišti ), pro stavbu rodinného domu. Pokud toto máte, tak následují další kroky: 

 

 • vytyčení základů rodinného domu geodetem
 • skrývka ornice bagrem
 • vyznačení základových pasů
 • výkop základových pasů bagrem
 • začištění a posouzení základové spáry
 • uložení zemnícího drátu pr.10 nebo pásku 30/4
 • montáž prostupů pro inženýrské sítě (voda, elektrika, kanalizace,…)
 • betonáž základových pasů
 • bednění základových pasů (ztracené, dřevěné, ocelové)
 • betonáž základových pasů do bednění
 • zásypy mezi základové pasy (pod desku), zhutnění a montáž ležaté kanalizace
 • uložení výztuže základové desky (nejčastěji Kari sítě 150/6 x 150/6)
 • šalování (bednění) základové desky
 • betonáž základové desky

Pokud máte pocit, že samy na to nestačíte. Neváhejte kontaktovat naši firmu, rádi Vás s realizací pomůžeme.