Rodinný dům Dříteč 2018

Výstavbou nemovitosti je  zhotovení rodinného domu, zahradního domku, přípojek, ČOV, zpevněných ploch
a oplocení celého  projektu.

  • kompletní výstavba nového rodinného domu
  • dům se sedlovou střechou – jedná se o zastřešení objektu o námi zastřešované ploše cca 200m2. Střešní vazníky jsou osazeny po osové vzdálenosti max./cca 1,20m přímo na železobetonové věnce. Rozsah nosných stěn – obvodové. Střešní konstrukce je zavětrována. Bez užitného zatížení (bez půdy). Štíty uvažuji zděné s doplňkovou konstrukcí z krokví pro vytvoření požadovaného přesahu; vlašskými vazbami. Spád střešních rovin je řešen 22°. Přesah střechy přes vnější líc obvodových stěn je řešen přesahem dolního pasu vazníků, tzn. vytvoření vodorovné římsy v úrovni horního líce železobetonových věnců. Vazníky jsou ze čtyřstranně hoblovaného řeziva, bez impregnace, sušené, se styčníkovou deskou.

Krytina Bramac Alpská classic

  • projektová dokumentace je vyhotovena pouze pro stavební povolení
  • materiál cihelné bloky
[ngg src=“galleries“ ids=“22″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]