Výstavba nového rodinného domu ve Spojile

Stavba rodinného domu se realizovala na pozemku , jehož velikost umožňuje poměrně
komfortní řešení nejen z pohledu budoucího uživatele, ale zajišťuje také nadstandardní vazby
funkční a prostorové. Předpokládá se tudíž, že nebude omezovat standardy sousedních objektů
ani narušovat vazby do okolní krajiny.Současné odtokové poměry v lokalitě nebudou stavbou
narušeny a dešťové vody z objektů a zpevněných ploch budou vsakovány na pozemku investora.

Celkový architektonický koncept domu je výslednicí snahy spojit provozně technické a ekonomické
požadavky investora na koncipování základních funkcí s územními normativy. Elementární
hmotová kompozice , kdy se o podkrovní sedlovou střechou zastřešenou hmotu opírá
jednopodlažní hmota přízemní , která je doplněna lehkou konstrukcí přestřešení parkovacího
stání ,jež přechází na protější straně domu do překrytí venkovní terasy, podtrhuje vazbu na
tradiční koncept domu s vazbou na příměstskou krajinu.
Prostorový a tvarový koncept se odráží i ve volbě materiálů a barevnosti, dvoupodlažní hmota je
uvažována v okrovém cihelném obkladu , zatímco přízemní objemy jsou provedeny ve světle šedé
omítkovině. Hliníkové výplně otvorů s předokenními žaluziemi společně s TIZn střešní krytinou a
klempířskými prvky pak dotváří požadovaný barevný a materiálový akord.

Provozně dispoziční koncept objektu vychází z požadavku investora na koncentrovanou dispozici.
Hlavní přístup je veden společně s příjezdem do společného krytého prostoru, kde se provoz dělí
na vstup do vlastního rodinného domu a vjezd resp. přístup do garáže se skladovým zázemím a
potřebami pro zahradu.
Vstup do rodinného domu je veden přes zádveří a vstupní halu s navazujícím hygienickým
zařízením pro hosty, odkud je možné přímé spojení s kuchyní a jejím zázemím.Ze vstupní haly je
přístupný kontinuální obytný prostor s částečně oddělenou pracovnou.Obytný prostor je bohatým
prosklením otevřen do zahrady.Na této úrovni je rovněž dislokována technická místnost, kde je
kromě pračky a sušičky, k nimž ústí shoz prádla,centralizováno technické a technologické vybavení
domu.
Noční klidová zona , která se nachází na úrovni 2.np , zahrnuje tři ložnice se šatnou a
samostatné hygienické zařízení.