výstavba RD Lipovec

Rodinný dům
Řešený rodinný dům je izolovaný, jednopodlažní dům s obytným podkrovím s částečným
podsklepením. Tvarově se jedná o obdélníkový základní půdorys o velikosti 8,5 x 27,8 m, ze kterého
vybíhá boční křídlo opět jednopodlažní s obytným podkrovím o půdorysném rozměru 7,0 x 11,0 m,
které je zastřešeno sedlovou střechou o stejném sklonu jako základní část objektu.
Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou s vestavěnou dvojgaráží do prostoru hlavního
křidla stavby, která je podsklepená. Jedná se o zděný objekt, který je založený na monolitických základových pasech se zateplením z vnější strany a silikátovou omítkou. Pro barevné řešení fasády
budou zvoleny světlé odstíny.
Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude z keramických tvárnic tl. 380 a 300 mm. Obvodové zdivo bude
zatepleno izolací EPS tl. 120mm. Nosné zdivo bude ukončeno železobetonovým věncem. Strop bude
proveden z betonových panelů.
Vytápění a ohřev TV bude zajišťovat tepelné čerpadlo vzduch/voda. V obývacím pokoji bude osazena
krbová vložka. RD bude napojen na stávající přípojku elektro.

default
default