Výstavba rodinného domu v obci Srch

Výstavba rodinného domu v Srchu

Jedná se o novostavbu rodinného domu venkovského typu určeného pro individuální
bydlení. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou o sklonu 38°
s výškou hřebene cca 7,36m a s plochou střechou s horní hranou atiky 3,77m od upraveného
terénu. Půdorys domu má tvar nepravidelného písmene „T“ a lze ho vepsat do obdélníku o
rozměrech 17,58×14,11m. Na severní straně části s plochou střechou je umístěna hliníková
pergola o rozměrech cca 4,0×5,0m.

Přízemí rodinného domu slouží pro bydlení. Podkroví je přístupné pouze pro servisní
účely.
Konstrukčně se jedná o zděný systém z keramických bloků. Konstrukce sedlové střechy o
sklonu 38° je tvořena pomocí příhradových sbíjených vazníků. Stropní konstrukce ploché střechy
je tvořena pomocí předpjatých dutinových panelů.
Střešní krytinu ploché střechy tvoří mechanicky kotvená PVC folie v šedé barvě, střešní
krytinu sedlové střechy tvoří betonová taška v červené barvě.
Fasádu objektu tvoří kontaktní zateplovací systém s tenkovrstvou silikonovou omítkou
v tl. 2 mm bílé a šedé barvy. Na části jižní fasády bude proveden kamenný obklad v pískovcové
barvě.

základy RD Srch