Rekonstrukce administrativní budovy

Rekonstrukce bude probíhat v následujících etapách

  1. demontáž stávajícího topení a rozvodů včetně dřevěných předstěn cca 2-3 dny
  2. otlučení omítek 1.NP , jejich likvidace, odvoz na skládku, očištění a vyspárování zdiva, započetí práce cca 1.6.2022
  3. montáž rozvodů nového ústředního topení a zjištění stavu vybourání nosných konstrukcí
  4. provedení montáže aktivní elektroosmózy, injektáže zdiva, první sanační vrstva
  5. výměna oken vnitřních parapetů, oprava fasády, stavební úpravy
  6. další sanační souvrství
  7. závěrečná výmalba interiéru s doporučením vhodné barvy po sanaci zdiva