Zateplení štítů a oprava atiky na bytovém domě v Chrudimi

Urbanistické a architektonické řešení stavby je dané existencí stávajícího objektu. Navržené řešení nepředpokládá žádné zásadní změny vzhledu budovy. Nově bude řešena barevnost štítových zdí objektu, kde dojde k zateplení EPS Grey 140 mm. Fasáda bude řešena silikonovou fasádní omítka 2 mm , barevné řešení bude ke stávajícím barvám.

Cílem stavebního záměru je odstranění vad atik, vnější zateplení štítových stran objektu. Tímto dojde k částečnému snížení energetické náročnosti objektu. po odstranění stávajícího oplechování atiky a lemovacího plechu v návaznosti na střechu, vybourání, přezdění a navýšení atiky, dojde k zateplení vnitřní svislé plochy atiky tepelnou izolací minerální vatou tl.100.

Tak po měsíci od zahájení prací zateplení štítů a atiky máme hotovo a můžeme sundat lešení